YETERLİLİKLER
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı1-Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte,sekreterya hizmetlerinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Basic Level).2-Sekreterlik mesleğinin icra edildiği ilgili alanlarda ergonomi, iş güvenliği, personel sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.3-Sekreterlik mesleğine olan toplumsal bakış açısını geliştirecek , sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.4-Mesleki çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek5-Mesleği icra edecek, piyasa şartlarında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level A2).6-Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen Büro Yönetimi ve Sekreterlik mesleği ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek7-Büro Yönetimi ve Sekreterlik mesleği ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek8-Büro Yönetimi ve Sekreterlik mesleği ile ilgili olarak; bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek9-Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanındaki mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek10-Büro Yöneticisi adayı olarak Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek